Orexo är ett specialistläkemedelsbolag med kommersiell verksamhet i USA och FoU i Sverige. Bolaget utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi. Orexo ansvarar för kommersialiseringen av den egna produkten Zubsolv® för behandling av opiatberoende på den amerikanska marknaden. Zubsolv är en avancerad sublingual formulering av buprenorfin och naloxon, som baseras på Orexos expertis inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj bestående av ytterligare två intäktsgenererande produkter godkända i USA, EU och Japan, som idag marknadsförs genom licensavtal.

Länk

21 april 2017
Lyssna på telekonferensen
i samband med
delårsrapporten
för kv 1 2017